Đội ngũ bác sĩ

BS. Đào Phương Oanh
BS. Nguyễn Hồng Hải
BS. Nguyễn Tuấn Khôi
BS. Trần Thị Mỹ Dung
TIẾN SĨ – BS. Nguyễn Hữu Nam
BS. Cao Hữu Duy
BS. Đàm Thị Kim Thơ
BS. Nguyễn Minh Thông
BS. Hoàng Anh Dũng
BS. Nguyễn Hoàng Lâm
BS CKI. Ngô Thị Tố Quyên
THS – BS. Lê Nguyễn Thanh Tâm
BS. Phùng Thị Duyên
BS. Trương Nguyễn Phước Hiền
BS. Nguyễn Thị Minh Hằng
THS – BS. Võ Thị Thảo Nguyên
BS. Nguyễn Xuân Việt
BS CKI. Trần Phan Ngọc Ngân
BS. Phạm Thúy Quyên
BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN