MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Các dữ liệu chủ yếu được thu thập trên website thương mại điện tử bán hàng www.pacifichealthcare.vn,bao gồm: Họ và tên, điện thoại,email, địa chỉ Khách hàng, biểu hiện bệnh lý của Khách hàng. Đây là các thông tin mà www.pacifichealthcare.vncần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký đặt lịch khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng Khám Đa Khoa Pacific (TP.HCM) của Công ty Cổ phần Bệnh viện Pacific và để www.pacifichealthcare.vn liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký đặt lịch khám bệnh, chữa bệnh trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Website thương mại điện tử bán hàng www.pacifichealthcare.vn sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đến Khách hàng, tương ứng với tình trạng bệnh lý do Khách hàng cung cấp;
– Gửi thông báo về các dịch vụ, chương trình khuyến mãi của Phòng Khám Đa Khoa Pacific (TP.HCM);
– Liên lạc và giải quyết các thắc mắc của Khách hàng trước, trong và sau quá trình khám bệnh, chữa bệnh;
– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Website thương mại điện tử bán hàng www.pacifichealthcare.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan Cảnh sát điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách hàng.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ của Khách hàng. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.pacifichealthcare.vn

ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

     Tên tổ chức   :  CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PACIFIC

     Trụ sở chính  :  số 4 – 4B Lê Quý Đôn, Phường 06, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

     Email             :  info@pacifichealthcare.vn

     Điện thoại     :  1900 1043

PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Việc thu thập thông tin Khách hàng nhằm mục đích cung cấp tốt nhất dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và không tạo tài khoản cá nhân của Khách hàng trên www.pacifichealthcare.vn. Do đó, trường hợp Khách hàng muốn cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình, Khách hàng có quyền thực hiện lại các thao tác liên quan đến đăng ký đặt lịch khám bệnh, chữa bệnh hoặc gửi yêu cầu thay đổi, hủy bỏ thông tin cá nhân theo địa chỉ email: info@pacifichealthcare.vn.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của website thương mại điện tử bán hàng www.pacifichealthcare.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, www.pacifichealthcare.vn sẽ xác nhận lại thông tin và phải có trách nhiệm phản hồi đến Khách hàng về việc thực hiện việc bảo mật thông tin này.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên www.pacifichealthcare.vn được www.pacifichealthcare.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.pacifichealthcare.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng ngoài mục đích khám bệnh, chữa bệnh sẽ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Khách hàng, www.pacifichealthcare.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

Ban quản trị của www.pacifichealthcare.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Khách hàng đó cung cấp khi đăng ký đặt lịch khám bệnh, chữa bệnh ban đầu là không chính xác.

File đính kèm.